Đang online: 4  |   Hôm nay: 240  |   Tổng lượt truy cập: 355821
vi  en
Trang chủ  >  Dịch vụ
Dịch vụ phái cử công nhân

Cung Ứng Lao Động Thời Vụ| Temporary Labor Supplying Services

Dịch Vụ Cho Thuê Lại Lao Động Thời Vụ là giải pháp hàng đầu cho những mùa cao điểm hoặc tình trạng thiếu nhân lực tạm thời ở một khâu nào đó trong quy trình làm việc vận hành Quý Công Ty.

Dịch Vụ Cho Thuê Lại Lao Động Thời Vụ được sử dụng để đáp ứng các đơn hàng ngắn hạn, các dự án ngắn hạn, các vị trí cần thay thế trong một khoảng thời gian ngắn, hoặc thay thế tạm thời một vị trí khuyết nào đó của quý công ty. dịch vụ này, Quý Công Ty sẽ đáp ứng nhanh chóng với khối lượng công việc gia tăng đó hoàn thành các đơn hàng ngắn hạn đã cam kết.

 

Dịch Vụ Cho Thuê Lại Lao Động Thời Vụ là lực lượng phản ứng nhanh vì họ chuyên giải quyết các yêu cầu ngắn hạn, gấp rút của quý công ty

 

Dịch Vụ Cho Thuê Lại Lao Động Thời Vụ là một dạng Dịch vụ cho thuê lại lao động do Công Ty TNHH Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt cung cấp, do đó, nó cũng mang đầy đủ các lợi ích mà Dịch vụ cho thuê lại lao độngmang lại. 

 

Các Dịch vụ Nhân Kiệt

Cung Ứng Lao Động Phổ Thông - Common Labor Suplying Services

Nhận thầu khoán, Thầu phụ - Sub-contractor services, Contractor services

Bốc Xếp - Loading And Unloading Services

Lao động thuê ngoài - Business Process Outsourcing (BPO)

Gia Công hàng hóa - Production Outsourcing Services

Cung Ứng Lao Động Thời Vụ| Temporary Labor Supplying Services

Cung Ứng Lao Động Tạm Thời - Sort term Labor Outsourcing Services

Đóng gói sản phẩm - Packaging services

Hợp thức hóa nhân sự - Entrustment Management Services

Tính Lương | Payroll Services